c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
wodnik lublin

Podstawowe informacje

Poziomy zaawansowania

5 poziomów zaawansowania

``Od podstaw`` - zajęcia dla dzieci i osób dorosłych, które nie uczęszczały wcześniej na zajęcia z nauki pływania

``Oswojeni z wodą I`` - dzieci i osoby dorosłe które nie boją się wskoczyć do wody, zanurzyć głowy, płyną z pomocą makaronu lub deski

``Oswojeni z wodą II`` - dzieci i osoby dorosłe które potrafią przepłynąć 25m stylem grzbietowym i strzałką na brzuchu

``Średni`` - Dzieci i osoby dorosłe oswojone z głęboką wodą, płyną stylem grzbietowym i stylem dowolnym (kraul)

``Zaawansowany`` - zajęcia o wzmożonej intensywności, pływanie co najmniej 3 stylami, podstawy stylu motylkowego.

Cennik

ZAJĘCIA GRUPOWE

OPŁATA ZA SEMESTR ZAJĘĆ GRUPOWYCH WYNOSI 570 ZŁ

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

1 osoba – 120 zł

2 osoby – 150 zł

3 osoby – 180 zł

Do każdej lekcji należy doliczyć bilet dla osoby uczącej

 

PLANY TRENINGOWE

Indywidualny plan treningowy pod triathlon – 350zł/ 4 tygodnie

Indywidualny plan treningowy pod jedna z dyscyplin pływanie, rower, bieganie – 200zł/4 tygodnie

 

NR KONTA 33 1140 2004 0000 3302 8196 0192

Bardzo prosimy o wpisywanie w tytule przelewu IMIENIA I NAZWISKA, DNIA, w którym odbywają się zajęcia. Tytuły typu: ``opłata za kurs`` lub ``lekcje syna`` nie dają nam szans na zidentyfikowanie wpłacającego. Z góry dziękujemy za zastosowanie się do tych instrukcji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Pływania WODNIK z siedzibą w Lublinie, telefon: 514-310-955 email: wodnik.plywanie@gmail.com

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkołę Pływania WODNIK zajęć nauki pływania.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Nieobecność

Bardzo prosimy o wcześniejsze informowanie nas drogą mailową lub telefoniczną o planowanej nieobecności na zajęciach (najpóźniej w dniu zajęć)

Przypominamy, że tylko nieobecność zgłoszona może zostać odrobiona - maksymalnie 2 razy w semestrze.

Zajęcia odrabiamy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym.

Regulamin Szkoły Pływania Wodnik

Zapisy do Szkoły Pływania WODNIK przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny lub telefonicznie.

Gwarancją rezerwacji miejsca w kursie pływania jest wpłata zaliczki w wysokości 50 zł lub pełnej kwoty na konto bankowe. Po wpłaceniu zaliczki, pozostałą kwotę należy wpłacić na pierwszych zajęciach. Zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba lub niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni.Każdy uczestnik kursu pływania musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz oświadczeniem, że dziecko lub osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.Wpłata należności za kurs pływania jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem szkoły pływania WODNIK oraz potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach pływania.

Szkoła Pływania Wodnik odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).W przypadku rezygnacji z kursu pływania w wyniku długotrwałej choroby wniesiona opłata może zostać przepisana na kolejny semestr nauki pływania lub przepisana na inną osobę.

Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać strój kąpielowy (lub strój do przebrania się np. koszulka, spodenki, klapki). Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej. Wiąże się to z przestrzeganiem regulaminu pływalni.Szkoła pływania odpowiada za dzieci tylko podczas trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice ( lub opiekunowie prawni).

Karnet upoważnia do przebywania w szatni i na zajęciach(45minut) nie dłużej niż 70 minut. Po tym czasie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za nieregulaminowy pobyt na pływalni.

Szkoła Pływania WODNIK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.Zgodnie z regulaminem pływalni na której odbywają się zajęcia, ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na pływalnie muszą posiadać strój kąpielowy, lub krótkie spodenki. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej.

Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na 2 zajęciach w ciągu semestru po WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU mailowo lub sms, najpóźniej w dniu zajęć. ZAJĘCIA ODRABIAMY TYLKO PODCZAS TRWANIA DANEGO SEMESTRU , W WYZNACZONYCH PRZEZ NAS GRUPACH I TERMINACH U RÓŻNYCH PROWADZĄCYCH.

Nieobecności nieusprawiedliwionej nie będzie można odrobić. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

Akceptując regulamin Szkoły wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku swojego lub swojego dziecka na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej www.wodnikplywanie.pl oraz na koncie społecznościowym Facebook

Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Grupy Wiekowe

Zapraszamy na zajęcia pływania dla:

Dzieci (3-4 lata) - zajęcia z rodzicami

Dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat)

Dzieci w wieku szkolnym

Młodzieży i dorosłych (>14lat)

Seniorów

Triathlonistów

Osób mających problem z nadwagą

Zasady bezpieczeństwa Szkoły Pływania Wodnik

Nie biegaj!

Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora!

Nie skacz sam do wody, pod warunkiem że są to skoki zorganizowane.

Na zjeżdżalni zjazd jest możliwy tylko i wyłącznie na ZIELONE światło, w innym przypadku jest zabroniony.

Po zajęciach idziemy bezpośrednio do szatni.

Zawsze stosuj się do poleceń i uwag instruktora, dotyczących Twojego bezpieczeństwa na zajęciach.