c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
wodnik lublin

Podstawowe informacje

Poziomy zaawansowania

5 poziomów zaawansowania

``Rodzicie z dziećmi`` - zajęcia dla dzieci od 1,5 roku do 3-5 lat.

``Od podstaw`` - zajęcia dla dzieci i osób dorosłych, które nie uczęszczały wcześniej na zajęcia z nauki pływania

``Oswojeni z wodą I`` - dzieci i osoby dorosłe które nie boją się wskoczyć do wody, zanurzyć głowy, płyną z pomocą makaronu lub deski

``Oswojeni z wodą II`` - dzieci i osoby dorosłe które potrafią przepłynąć 25m stylem grzbietowym i strzałką na brzuchu

``Średni`` - Dzieci i osoby dorosłe oswojone z głęboką wodą, płyną stylem grzbietowym i stylem dowolnym (kraul)

``Zaawansowany`` - zajęcia o wzmożonej intensywności, pływanie co najmniej 3 stylami, podstawy stylu motylkowego.

``Treningi pływackie`` - dla osób trenujących pływanie, triathlon lub duathlon.

Co przygotować

Na zajęcia musisz mieć:

Strój

Czepek

Okularki - te nie są konieczne ale są potrzebne, na zajęciach uczymy nurkować i poznawać świat pod wodą

Klapki i ręcznik

Wszystkie pomoce do nauki i doskonalenia pływania są na wyposażeniu naszej szkoły.
Makarony, deski, płetwy, rękawki, koła, materacyki i wiele wiele innych. Mamy tyle sprzętu ile wyobraźni <3

Cennik

ZAJĘCIA GRUPOWE - OPŁATA ZA SEMESTR ZAJĘĆ GRUPOWYCH WYNOSI 570 ZŁ

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

1 osoba – 120 zł

2 osoby – 150 zł

3 osoby – 180 zł

Do każdej lekcji należy doliczyć bilet dla osoby uczącej

 

PLANY TRENINGOWE

Indywidualny plan treningowy pod triathlon – 350zł/ 4 tygodnie

Indywidualny plan treningowy pod jedna z dyscyplin pływanie, rower, bieganie – 200zł/4 tygodnie

 

PROMOCJE

  • Przy zapisie rodzeństwa 5% zniżki na każdą osobę
  • Przy zapisie 3 osób 10% zniżki na każdą osobę
  • Posiadając KDRP 10% zniżki na każdą osobę
  • Przy zapisie 4 osób czwarta osoba pływa za 50% ceny
  • Przy zapisie 5 osób piąta osoba pływa za darmo
  • Zapisując się na zajęcia 2x w tygodniu 10% zniżki na każdy kurs
  • Posiadacze karty Fit Profit płacą 15 zł mniej za każde zajęcia
  • Posiadacze karty Medicover płacą 20 zł mniej za każde zajęcia
  • Posiadacze karty PZU Sport płacą 20 zł mniej za każde zajęcia

NR KONTA 33 1140 2004 0000 3302 8196 0192

Bardzo prosimy o wpisywanie w tytule przelewu IMIENIA I NAZWISKA, DNIA, w którym odbywają się zajęcia. Tytuły typu: ``opłata za kurs`` lub ``lekcje syna`` nie dają nam szans na zidentyfikowanie wpłacającego. Z góry dziękujemy za zastosowanie się do tych instrukcji.

Nieobecność

W razie nieobecności na zajęciach prosimy o kontakt najpóźniej w dniu zajęć

SMS 514-310-955

Mail wodnik.plywanie@gmail.com

Zgłoszone nieobecności są możliwe do odrobienia w trakcje trwania semestru wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Regulamin Szkoły Pływania Wodnik

Zapisy do Szkoły Pływania WODNIK przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny, telefonicznie lub mailowo.

Gwarancją rezerwacji miejsca w kursie pływania jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł lub pełnej kwoty na konto bankowe. Po wpłaceniu zaliczki, pozostałą kwotę należy wpłacić na pierwszych zajęciach. Zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba lub niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe. W przypadku rezygnacji z kursu pływania w wyniku długotrwałej choroby wniesiona opłata może zostać przepisana na kolejny semestr nauki pływania lub przepisana na inną osobę. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni. Każdy uczestnik kursu pływania musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz oświadczeniem, że dziecko lub osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Wpłata należności za kurs pływania jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem szkoły pływania WODNIK oraz potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach pływania.

Szkoła Pływania Wodnik odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice ( lub opiekunowie prawnie).

Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać strój kąpielowy (lub strój do przebrania się np. koszulka, spodenki, klapki). Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej.

Karnet upoważnia do przebywania w szatni i na zajęciach (45minut) nie dłużej niż 70 minut. Po tym czasie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za nieregulaminowy pobyt na pływalni.

Szkoła Pływania WODNIK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w ciągu semestru po WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU mailowo lub sms, najpóźniej w dniu zajęć. ZAJĘCIA ODRABIAMY TYLKO PODCZAS TRWANIA DANEGO SEMESTRU , W WYZNACZONYCH PRZEZ NAS GRUPACH I TERMINACH U RÓŻNYCH PROWADZĄCYCH.

Nieobecności nieusprawiedliwionej nie będzie można odrobić. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

Akceptując regulamin Szkoły wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku swojego lub swojego dziecka na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej www.wodnikplywanie.pl oraz na koncie społecznościowym Facebook

Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Pływania WODNIK z siedzibą w Lublinie, telefon: 514-310-955 email: wodnik.plywanie@gmail.com

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez Szkołę Pływania WODNIK zajęć nauki pływania.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.